הסטודיו נותן שרותי יעוץ וליווי פרויקטים לפי ת"י בניה ירוקה 5281.

הסטודיו מורכב מאדריכלים ויועצים טרמיים המסמיכים מבנים במכון התקנים, עד לשלב קבלת תעודת תו תקן ירוק למבנים.


אנו פועלים באופן אחיד כדי להשיג רמה גבוהה ומשמעותית לסביבת בנייה אחראית שתוצאתו יעילות אנרגיה מוגברת, פתרונות אדריכליים פסיביים, נוחות תרמית, איכות חיים גבוהה יותר, שיפור סביבת עבודה, תוך צמצום הוצאות תפעול ותחזוקה.

G3
G3
G2
G2
1
1
House Salingre Michael Caspi 11
House Salingre Michael Caspi 11
K2
K2
DTsirkin-5
DTsirkin-5
lobby 2
lobby 2
lobby 1
lobby 1

התכנון הירוק מציב כמטרה את צמצום הפגיעה בסביבה ואת ההפחתה בצריכת האנרגיה תוך שמירה על סביבה בריאה ונוחה. בכדי להשיג את היעדים הנ"ל צוות התכנון עושה שימוש באסטרטגיות תכנון "ירוקות" שכוללות אמצעים פאסיביים ואקטיביים שמצמצמים את השימוש באנרגיה, בעיקר אנרגיה לאקלום ולתאורה.

אמצעי תכנון פאסיביים:
• מיקום והפנייה אופטימאלית של המבנה כך שינצל את כיווני השמש והרוח
• ארגון החללים באופן שמנצל את משאבי השמש והרוח בצורה מיטבית
• תכנון נכון של יחס חלון-קיר לניצול התאורה הטבעית ולמניעת חדירת חום בקיץ
• בידוד מעטפת המבנה (קירות, חלונות, גג ורצפה)
• שימוש נכון באמצעי הצללה
• איטום המבנה ומניעה של זליגת אוויר ממוזג אל מחוצה לו
• הימנעות מגשרים תרמיים
• תכנון עבור אוורור פאסיבי (אוורור מפולש, אפקט הארובה ועוד)
• קירור וחימום פאסיביים באמצעות שימוש במסה תרמית

אמצעי תכנון אקטיביים:
• בחירת מערכות מיזוג בעלות יעילות גבוהה
• מערכות אוורור מאולץ
• אמצעי הצללה דינאמיים
• נורות LED  או T5 הצורכות פחות אנרגיה/בעלות נצילות אנרגטית גבוה

יעוץ וליווי בניה ירוקה  | יעוץ תרמי  להסמכת מבנים לפי ת"י 5281

דירוג אנרגטי לפי ת"י 5282 ו- 1045

CFD סימולציות רוחות

בדיקות וניתוח חימום \ קירור פאסיבי

ניתוח הצללות | אוויר מפולש