התכנון הירוק מציב כמטרה את צמצום הפגיעה בסביבה ואת ההפחתה בצריכת האנרגיה תוך שמירה על סביבה בריאה ונוחה. בכדי להשיג את היעדים הנ"ל צוות התכנון עושה שימוש באסטרטגיות תכנון "ירוקות" שכוללות אמצעים פאסיביים ואקטיביים שמצמצמים את השימוש באנרגיה, בעיקר אנרגיה לאקלום ולתאורה.

אמצעי תכנון פאסיביים:


• מיקום והפנייה אופטימאלית של המבנה כך שינצל את כיווני השמש והרוח
• ארגון החללים באופן שמנצל את משאבי השמש והרוח בצורה מיטבית
• תכנון נכון של יחס חלון-קיר לניצול התאורה הטבעית ולמניעת חדירת חום בקיץ
• בידוד מעטפת המבנה (קירות, חלונות, גג ורצפה)
• שימוש נכון באמצעי הצללה
• איטום המבנה ומניעה של זליגת אוויר ממוזג אל מחוצה לו
• הימנעות מגשרים תרמיים
• תכנון עבור אוורור פאסיבי (אוורור מפולש, אפקט הארובה ועוד)
• קירור וחימום פאסיביים באמצעות שימוש במסה תרמית

אמצעי תכנון אקטיביים:
• בחירת מערכות מיזוג בעלות יעילות גבוהה
• מערכות אוורור מאולץ
• אמצעי הצללה דינאמיים
• נורות LED  או T5 הצורכות פחות אנרגיה/בעלות נצילות אנרגטית גבוה